Betaalt u nog te veel? Doe de postcodecheck!

Internet

Wat houdt de internetsnelheid in?

Met de internetsnelheid bedoelen we de snelheid waarmee we informatie van het internet kunnen downloaden en/of uploaden.
Deze snelheid wordt uitgedrukt in Mbps ( Mega bit per seconde). Mbps wordt vaak verward met MB per seconde. MB staat echter voor Mega Byte, hetgeen een maat is waarmee we de grootte van bestanden, zoals foto’s of filmpjes, weergeven. Het verschil zit hem dus in een kleine of een grote B.

Het verschil tussen MB en Mb is een factor 8.

1 megabyte (MB) = 8 megabit (Mb).

Een voorbeeld rekensommetje (hopelijk ter verduidelijking :-)):

- We hebben een film van 500MB
- We hebben een internetabonnement/verbinding met een download van 500Mbps.

We kunnen nu dus helaas niet zeggen dat deze film met 1 seconde binnen is.
De werkelijke tijd is nl: 500 (MB) * 8/500Mbps = 8 seconden.

en als we dezelfde film willen downloaden met een internetsnelheid van 100Mbps:

500 (MB) *8/100Mbps = 40 seconden.

Volg ons op social media